/boost

Максимално ефективен BOOST на 2ра Снимка директно след качване в 31 час от финала на състезанието!

Късен BOOST, най ефективен в 45-50 минута от края на състезанието, *но винаги на заменена най слаба снимка!

*Пълним часовника, след това заменяме най слабата снимка с нова и веднага пускаме BOOST на новата снимка!

Всички права запазени!