/swap

Кога е най удачно да се направи замяна на слаба снимка:

Ако 1вата снимка не се е представила добре до 17 час можем да я заменим в 17 час!
Ако някоя снимка не се е представила добре, най доброто време е 20 мин от края на състезанието!

*Преди да се замени снимка задължително пълнене на часовника!*

Всички права запазени!