/vote

Вот в състезание:
1ва Снимка в 72:10 от края на състезанието и пълнене на часовника!
2ра Снимка в 31-32 от края на състезанието преди да се качи снимката пълнене на часовника!
3та Снимка в 17-18 от края на състезанието преди да се качи снимката пълнене на часовника!
4та Снимка около 10 мин след 3та снимка и вот колкото да се допълни само!
Финален вот на 1:40 да се натисне DONE!

Всички права запазени!