• halloween, fear, chilling
    Любопитно

    Откриване на тайните на страха: Нещата, които трябва да знаете 5 (2)

    Страхът е емоция, която присъства в живота на всеки човек. Въпреки че страхът може да бъде неприятен и дори ограничаващ, той играе важна роля във функционирането на нашето психическо и физическо благополучие. Тази статия цели да разгледа някои от ключовите аспекти на страха, които трябва да знаем, за да разберем и управляваме по-добре тази емоция. Ще разгледаме проявленията на страха, физиологичните реакции, типовете страхове и методите за преодоляване на страха. Определение на страха и неговата еволюционна функция I.Проявления на страха Физически прояви на страха (сърдечен ритъм, дишане, мускулна напрежение) Физическите прояви на страха са резултат от активацията на симпатичната нервна система, която предизвиква физиологични промени в тялото. Когато изпитваме страх,…

Всички права запазени!