/help

Използвайте следните команди за да получите повече информация!

/help Наличните команди!
/rules Правила в отбора!
/mach Актуални мачове!
/vote Кога да правим вот!
/swap Кога е най добре за замяна!
/boost Кога да пуснем BOOST!
/tricks Методи за скриване на силна снимка!

Всички права запазени!